den 15 december 2015

Vill du göra ditt examensarbete på Nordens Ark?

På Nordens Ark finns det möjlighet att förlägga den praktiska delen av ett examensarbete, båda på kandidat- och masternivå. Det finns möjlighet att göra examensarbete inom t.ex. etologi, bevarandebiologi och nutrition inne i djurparken, och ekologisk restaurering, praktisk naturvård, artinventering och bestämning av insamlat material i Ekoparken.

Vi har ett antal projekt som vi erbjuder varje år där vi hjälper till med frågeställningar och en del praktiska delar. Vid starten av projektet kommer vi att ha kontakt med ditt hemuniversitet för att diskutera upplägg m.m. På hemuniversiteten kommer du även att ha din huvudhandledare. Det finns möjlighet att bo billigt på vårt boende Lugnet i mån av plats, men det finns även vandrarhem på bilavstånd/cykelavstånd.

Här finns förslag på examensarbeten.

Kontakta oss för förfrågning om examensarbete eller om du har andra frågor. Mejla Jenny Loberg på jenny.loberg[at]nordensark.se