den 3 november 2015

Fjällugglorna på Nordens Ark

Efter mycket diskussioner har Nordens Ark nu beslutat att våra fjällugglor flyttar till Järvzoo. Nordens Ark har sedan 1993 hållit fjällugglor i parken. Trots idoga försök har arten endast förökat sig tre gånger hos oss (1996, 1997 och 2014) och bara 4 ungar har kläckts. 


Vi tror inte att de yttre omständigheterna på Nordens Ark är de bästa för att hålla fjälluggla. Arten borde hållas i voljärer i öppen terräng med fläktande vindar och Nordens Ark har tyvärr inte en sådan voljär.  Järvzoo är en park som har bättre förutsättningar för att hålla fjällugglor då voljären som de har är bättre lämpad och anläggningen ligger längre norr ut i Sverige.I de vilda häckar fjällugglan på tundran och fjällhedar norr om polcirkeln. I Sverige förekommer fjällugglan från Härjedalen och norrut. Fjällugglan lever i öppna landskap och sitter ofta och spanar efter byten från en upphöjd plats.


Nordens Ark vill ge arten en bättre möjlighet att häcka och lånar därför ut vårt avelspar till Järvzoo för att se om paret erbjuds bättre möjligheter där.