den 28 april 2016

Fjärde gången gillt för grodan som har allt emot sig?

Montserratgrodorna har inte haft det lätt och efter flera motgångar listas arten som akut hotad på den internationella rödlistan. Nordens Ark deltar nu i ett ambitiöst utplanteringsprojekt för att rädda denna hotade art. Till Nordens Arks specialbyggda laboratorium anlände därför nyligen ett 20-tal grodor från Durrell Wildlife Conservation Trust och London Zoo, i England.

– Det känns fantastiskt spännande och angeläget att komma igång, säger Kristofer Försäter som ansvarar för projektet, montserratgrodan eller kycklinggrodan som den också kallas, behöver all hjälp den kan få!

Montserratgrodan är en av världens största grodor och namnet kycklinggroda har den fått just för att den sägs smaka kyckling. Länge ansågs grodan som en delikatess och jagades därför och åts. När man väl fått bukt med det problemet drabbades ön Montserrat av ett vulkanutbrott som förstörde halva området där grodorna lever. Som om det inte var nog så slog svampsjukdomen batrachochytrium dendrobatidis hårt mot arten och 90 % av den vilda populationen dog. Detta har gjort att montserratgrodan nu står på randen till utrotning.

För att rädda denna akut hotade groda pågår ett internationellt forsknings- och uppfödningsprojekt mellan Nordens Ark, London Zoo, Chester Zoo och Durrell Wildlife Conservation Trust. Syftet med uppfödningen är att samtliga avkommor ska planteras ut på Montserrat och det långsiktiga målet är att säkerställa en livskraftig population av monseratgrodor i det vilda.

Fakta

Montserratgrodan hör som namnet antyder hemma på ö Montserrat i indiska oceanen men finns också på närliggande ön Dominica. Det är en nattaktiv och landlevande groda som trivs i fuktiga skogar med tät undervegetation. Dagen tillbringar den gömd i sin håla för att när natten kommer ge sig ut på jakt.

För mer information kontakta:
Kristofer Försäter, ansvarig för projektet, [email protected], 0730-62 83 65
Emma Nygren, biolog på Nordens Ark, [email protected], 0725-58 03 34