den 4 augusti 2017

Flodpärlmussla - ny art i parken

Ett av Nordens Arks senaste tillskott till parken är den starkt hotade flodpärlmusslan.  Flodpärlmusslan (Margaritifera margaritifera) är en fascinerade art som kan bli väldigt gammal, i Sverige har man hittat individer som är över 250 år gamla!

I Sverige finns arten från Skåne i söder till Torne lappmark i norr och man uppskattar att den finns i ca 400 vattendrag. De enskilda populationernas storlek kan variera från enstaka individer till flera miljoner.

Flodpärlmusslan har försvunnit från drygt en tredjedel av de vattendrag där den fanns i början av 1900-talet. Arten hotas bland annat av vattenkraftsutbyggnad, regleringar och föroreningar och hoten är högst aktuella.  I Teåkersälven i Bäckefors levde det största beståndet av flodpärlmusslor i hela Västra Götaland. Nu har mer än halva beståndet av den hotade arten i området dött. Läs mer här.

Genom att hålla flodpärlmussla vill Nordens Ark informera om denna hotade art och dess bevarande. Arten hittar ni på nedervåningen i Våtmarkshuset, tillsammans med elritsa och grönling.