den 2 november 2016

Flugor från Nordens Ark söker lyckan i Skottland

Många av världens insekter är hotade och i Skottland har den röda stubblomflugan nu försvunnit helt. Som tur är är arten ganska vanlig i Sverige och från Nordens Ark skickas nu fluglarver till Skottland för avel och framtida utplantering.

Den röda stubblomflugan är utrotad i Skottland och nu har djurparken Royal Zoological Society of Scotland (RZSS) startat ett bevarandeprojekt för att rädda arten och om möjligt återinplantera den i naturen. Man arbetar som bäst på att utveckla en metod för att föda upp den röda stubblomflugan i fångenskap, på samma sätt som Nordens Ark har gjort för våra nationella insektsprojekt med t.ex. större ekbock. 

Allt fler insektsarter hotas av utrotning runt om i världen. Tyvärr hamnar deras bevarande ofta i skuggan av större och mer karismatiska arter. Det gör att erfarenheter av att föda upp arter som den röda stubblomflugan i fångenskap ofta saknas. Alla insekter fyller en viktig roll i våra ekosystem som pollinerare av växter eller nedbrytare av organiskt material. Detta är vad både flugan och dess larver gör. 

Första steget för att föda upp arten är att få tag på avelsmaterial. RZSS har en gång tidigare fått ett tiotal larver från Finland som samlades in med stor möda. Tack vare vårt redan fina samarbete bad RZSS i år Nordens Ark om hjälp med insamlandet. Under oktober har Nordens Ark med hjälp av konsulten Erik Börjesson samlat in hundratalet fluglarver i vår egen Ekopark. Vi jobbar just nu för att få tillstånd att skicka dem till Skottland så fort som möjligt.

Fakta om den röda stubblomflugan

Röd stubblomfluga är en medelstor, kompakt och ganska färggrann art där honan har orangefärgad bakkroppsspets, medan hela bakre halvan av bakkroppen är orange hos hanen. Arten blir mellan 9-13 mm.

Larver från stubblomfluga har ett distinkt utseende där larven är smutsvit till färgen och har bred kropp med en lång ”svans” (drygt halva kroppslängden). Larven utvecklas i rötad kärnved i stubbar och rötter av framför allt tall men även gran. Flygtiden varar från mitten av maj till och med juli.

I Sverige förekommer röd stubblomfluga främst i gammelbarrskog med gott om vindfällen. Numera finns den ofta i anslutning till hyggen.