den 27 december 2016

Fortsatt stöd för den bredbandade ekbarkbocken

Goda nyheter så här i slutet av året - i veckan som gick beslutade Naturvårdsverket att fortsätta med Åtgärdsprogrammet för flera insekter åtminstone fram till 2019. Det är ett roligt besked för oss här på Nordens Ark som under flera år arbetat med uppfödning av en av Sveriges mest hotade och sällsynta skalbaggar, den bredbandade ekbarkbocken. Vi ser det som ett kvitto på att arbetet vi lägger ner är viktigt

I dagsläget finns den bredbandade ekbarkbocken bara på Djurgården i Stockholm. Tidigare återfanns arten i ett tiotal län runt om i södra och mellersta Sverige då öppna ek hagar och skogar var ett vanligare inslag i vår natur. Vi hoppas genom en fortsatt uppfödning och utplantering att kunna återföra arten till områden där den nu har försvunnit.