den 2 december 2021

Förvaltningsdomstolen upphäver Länsstyrelsens beslut om att fånga in järven

I mitten av november kom glädjande nog besked om att järven som i maj rymde från Nordens Ark setts i Hallinden. Från Länsstyrelsen kom ett snabbt beslut om tillstånd för skyddsjakt där syftet hela tiden varit att fånga in järven, antingen via fälla eller genom sövning, och återbörda den till parken.

I går kom besked att förvaltningsdomstolen upphävt Länsstyrelsens beslut efter en anmälan från den ideella föreningen Jaktkritikerna. Enligt föreningen uppfyller beslutet om skyddsjakt inte de krav som finns i lagstiftningen gällande undantag för skyddsjakt på arten. Istället menar man att tecknen tyder på att järven klarar sig bra i det vilda. De anser också att det finns risk att hon drabbas av posttraumatiskt stressyndrom om hon jagas av jägare och hundar.

– Det är djupt olyckligt, säger Mats Höggren, Vd för Nordens Ark. Både vi och Länsstyrelsen har betonat att det rent juridiskt rubriceras som skyddsjakt, men att det handlar om att fånga in henne med hjälp av fällor, eller att försöka söva henne med injektionsvapen så att hon kan komma hem välbehållen. Domen kommer extra olägligt då snön som fallit över Västsverige skapat förutsättningar, som inte funnits tidigare, för att spåra järven.

Länsstyrelsen har å sin sida tryckt på att det inte är säkert att järven, som är ett djurparksdjur, kommer att klara vintern. De har nu tre veckor från i går att överklaga. Under den tiden är det bara att vänta.