den 11 april 2024

Fyra valpar födda hos vildhundarna på Nordens Ark

Nu har de asiatiska vildhundarna på Nordens Ark fått valpar. Fem veckor gamla och drygt två kilo tunga är de fyra valparna idag. Ännu håller de sig i lyan med mamma, men det dröjer inte länge innan de börjar gå på upptäcktsfärd.

- Det är fyra små hanar som verkar väldigt nyfikna och har redan kikat ut ur lyan även om det kanske är lite tidigt, säger Julie Hjelm Kristensen djurvårdare på Nordens Ark.


Foto: Julie Hjelm Kristensen

Tidigare var de asiatiska vildhundarna vanliga i stora delar av Central-, Syd- och Sydostasien. Idag finns de bara kvar i några få spridda områden.

Arten listas som starkt hotad och räknas som ett av Asiens mest hotade rovdjur. Främst beroende på att deras livsmiljöer krymper, men också på att antalet bytesdjur blir allt färre. Asiatiska vildhundar är flockdjur som lever i grupper om 5-15 individer vilket gör att de kräver stora ytor för att kunna försörja flocken. Med större skyddade områden skulle flockarna i det vilda kunna vara ännu större.

- Att vi kan vara en del i det viktiga arbetet med att rädda hotade arter känns bra, fortsätter Julie, vi måste alla dra vårt strå till stacken och göra vad vi kan.

Flocken på Nordens Ark består nu av sex individer, honan med sina fyra ungar och hanen. En vildhundsflock har en stark hierarkisk struktur med ett dominant, monogamt par. Det är endast alfaparet som förökar sig i flocken men resten av flocken hjälper till att ta hand om valparna.