den 22 juni 2022

Glädjen är stor - kläckhål efter större ekbock har hittats

För fyra år sedan släpptes större ekbockar ut i Björnö naturreservat i Kalmar län. Där la de ägg under barken på stora ekar, ägg som kläcktes till larver och som nu utvecklats till stora skalbaggar och krupit ut.
 
-Det är fantastiskt roligt, säger Jimmy Helgesson som är ansvarig för uppfödningen av större ekbockar på Nordens Ark. Kläckhålen är ett kvitto på att det vi gör fungerar och att vi är ett steg närmare att rädda den större ekbocken.


Inventering av större ekbock, samt stam med kläckhål. Foto: Jimmy Helgesson

Den större ekbocken är en av Sveriges mest hotade insekter. Fram tills nu har arten bara funnits i en liten population i Halltorps naturreservat på Öland, men nu finns alltså bevis för att arten förökat sig även i Björnö naturreservat i Kalmar län.

2010 fattades beslut om att insatser för att försöka återetablera arten på fastlandet. Efter att ha tagit fram metoder för uppfödning släpptes de första ekbockarna 2018 ut i två naturreservat i Kalmar och Blekinge län. Större ekbock lägger sina ägg under barken på gamla ekar där de sedan lever i fyra-fem år innan de borrar hål, sk kläckhål, som de sedan kryper ut genom. De kommer nu att para sig och hitta nya träd att lägga sina ägg på.

-Vi kommer fortsätta arbetet med att föda upp och släppa ut större ekbock, fortsätter Jimmy. Förhoppningsvis kan vi på sikt rädda den större ekbocken i Sverige och få den att etablera sig på fler ställen.

Arbetet med större ekbock är ett samarbete med Länsstyrelsen i Kalmar län och Länsstyrelsen i Blekinge län.Större ekbock. Foto: Claes Andrén