den 15 mars 2018

Grodexpertis på export

Nordens Arks mångåriga arbete med uppfödning av amfibier har gjort oss duktiga och framgångsrika. Därför vände sig Dyreparken i Kristiansand, Norge till Nordens Ark när de skulle starta sitt arbete för att rädda kvar den hotade gölgrodan, eller damfrosk som den heter på norska.

- Det är viktigt att vi hjälps åt att rädda de hotade gölgrodorna. Att föda upp grodor för att sedan släppa ut i det vilda är inte helt enkelt, så det är roligt att vi kan dela med oss av våra erfarenheter och kunskaper, säger Kristofer Försäter som jobbar med grodprojekten på Nordens Ark.


Kristofer Försäter med Helene Axelson, biolog på Dyreparken i Kristiansand.


Gölgrodan är en av Skandinaviens mest sällsynta grodarter och listas som sårbar i Sverige och akut hotad i Norge. I Sverige finns den idag bara kvar i ett sextiotal dammar längs Upplandskusten. I Norge är läget ännu allvarligare, där finns bara ett trettiotal individer kvar i ett par tjärnar i Aust-Agders fylke i södra Norge, nära just Kristiansand. 

Nordens Ark har under många år utvecklat en fungerande metodik för att föda upp gölgrodor, en kunskap som kom väl till pass när Norge nu startar ett bevarandeprojekt med målet att förstärka den vilda populationen av gölgrodor.

Tillsammans med tio gölgrodor åkte Kristofer Försäter till Dyreparken i Kristiansand för att hjälpa till med uppbyggnad, uppstart och drift av en avelsanläggning. Under ett par dagar byggdes och inreddes terrarierna för de fem honor och fem hanar som följt med Kristofer från Nordens Ark.

 

Projektet drivs av Fylkesmannen i Aust- og Vestagder, Kristiansand dyrepark och Universitetet i Agder. Utsättningarna beräknas komma igång 2019.