den 22 juni 2017

Hotad fjäril föds upp på Nordens Ark

Hotad fjäril föds upp på Nordens Ark Mnemosynefjärilen är starkt hotad i Sverige och återfinns idag bara i några få landskap. Nu tar Nordens Ark och Blekinges länsstyrelse nya tag för att säkra artens överlevnad. Länsstyrelsen i Blekinge gav 2016 Nordens Ark uppdraget att föda upp mnemosynefjärilar och 30 ägg hämtades och föddes upp i parken. Under vintern har ägg från uppfödningen legat i vintervila, ägg som nu kläckts till en ny generation fjärilar. Samtidigt arbetar Länsstyrelsen för fullt med att restaurera områden i Blekinge som förhoppningsvis ska kunna ta emot Nordens Arks fjärilar under 2018. Fjärilsäggen kläcks i april/maj och då måste de små larverna direkt hitta nunneört som är larvens enda värdväxt och är det enda de kan äta. På Nordens Ark odlar vi nunneört i samma utrymme. Larverna växer fort och förpuppar sig under maj och har nu kläckts till fullbildade fjärilar. Nu behöver fjärilarna nektar från olika ängsblommor, som vi också odlar, för att kunna para sig och lägga ägg under några veckor. Ett par veckor efter parning dör fjärilarna. Tanken med projektet är att kunna flytta nykläckta fjärilar till Blekinge för utplantering i restaurerade lokaler där fjärilen fortfarande finns, men även till ställen där den har försvunnit. Arten listas som starkt hotad och återfinns idag enbart i tre eller fyra svenska landskap, i sju är den helt utdöd. I Blekinge beräknas bara 20-talet fjärilar finnas kvar i det vilda. Fjärilen finns också i Roslagen och på Alnön i Sundsvall. Tidigare var den mycket vanligare i hela landet, men hotas nu framförallt av igenväxningen som minskar områdena där nunneört och de ängsväxter fjärilarna behöver växer. Uppfödningen på Nordens Ark görs på uppdrag av och i samarbete med Länsstyrelsen Blekinge län.