den 28 november 2018

Hur räddar man djur som ingen har sett?

I Annamitebergen i Vietnam och Laos lever saolan, ett mytomspunnet hovdjur som ingen har sett i det vilda. Nordens Ark är nu tillsammans med ett 20-tal andra djurparker runt om i världen med och finansierar ett avelscenter som ska rädda saolan och andra hotade hovdjur i området.

För 26 år sedan kände få till saolan, det var först 1992 som ett par horn hittades i en liten by i Laos. Än idag är det ingen forskare som sett arten i det vilda. Några enstaka bilder, tagna av kamerafällor, finns men kunskapen om arten är väldigt låg. Det enda man egentligen kan konstatera är att den, liksom många andra arter i området står på randen till utrotning.

För att rädda saolan byggs nu Annamites Endangered Ungulate Conservation Center. Målet är att fånga in de individer man hittar och förhoppningsvis få dem att föröka sig. Det man vill är att bygga upp en säkerhetspopulation för att om möjligt bevara arten och i framtiden återinplantera individer i det vilda.

- Det främsta hotet mot saolan är den jakt som pågår i området för att fånga djur som sedan säljs på den illegala marknaden. Skogen är full av snaror, där flera 1000-tals djur fastnar och dör årligen och däribland även saolan, säger Emma Nygren, bevarandebiolog på Nordens Ark.

Annamitebergen är ett område med hög biologisk mångfald men där många arter är kritiskt hotade. Centret kommer även att arbeta med andra hotade hovdjur, bland annat jättemuntjak som också är i akut behov av hjälp.

Centret är det sista halmstrået för flera arter som inte kommer att överleva på egen hand. Tack vare den stora uppslutningen av djurparker i Europa och Amerika kommer centret nu ge flera hotade arter en chans att överleva.


Saola i Laos. Foto: William Robichaud