den 24 mars 2020

I snöleopardens spår

För andra vintern i rad har Gustaf Samelius, vår och Snow Leopard Truts forskare, varit på plats i Tost i Mongoliet för att studera snöleopardens bytesval vintertid.


En kall januarimorgon i Mongoliet. Foto: Snow Leopard Trust

-Vi har bra information om snöleopardens bytesval under resten av året så det har varit viktigt för oss att samla in information även under vintertid, säger Gustaf.

Gustaf har besökt de platser där man vet att GPS-försedda snöleoparder stannat till på, efter att katterna gått vidare så klart, och tittat på bytesresterna efter katternas måltider. Det är intressant att se vilka byten som tagits och på vilka platser.

-Det var extra intressant att följa en av snöleoparderna, en hona som har förlorat ena ögat, och se att hon tog samma bytesdjur som de andra katterna, fortsätter han.


Den enögda snöleopardhonan One Eye. Foto: Snow Leopard Trust

Gustaf och hans kollegor var lite oroliga att den enögda honan kanske skulle ta fler boskapsdjur än de andra snöleoparderna och därigenom bli vad som ibland kallas ett ”problemdjur”, men så var inte fallet. Just boskapspredation är annars ett vanligt problem för bevarandet av snöleoparden.

Nordens Ark stödjer Snow Leopard Trusts arbete med olika projekt för att minska boskapspredationen och dess negativa effekter. Bland annat finns ett försäkringsprogram, program för försäljning av ullprodukter för att ge alternativ inkomst, samt hjälp till stängsling av nattfållor.

Det var en spännande resa både vad gäller själva jobbet, men även kulturellt, då Mongoliet är ett för oss ganska annorlunda land.

-Att möta och träffa herdarna är väldigt intressant och lärorikt. Det finns så mycket att lära från dom som bor och verkar i området, avslutar Gustaf.

Hemfärden blev lite mer dramatisk än planerat eftersom regeringen införde ett nio dagars reseförbud tio dagar innan hemresan. Det blev en lång resa till Ulaanbattar sista dagen med en massa poliskontroller och hälsovårdspersonal som tog tempen på två platser längs vägen. Bara några dagar efter resan ställde Mongoliet in alla flyg så Gustaf hade tur som hann hem.


Gustaf avnjuter "lunchen" i Mongoliet. Foto: Snow Leopard Trust