den 28 april 2017

Imorgon är det Save the Frogs Day – en dag för världens groddjur

Inte sedan dinosaurierna dog ut har så många djurarter stått på randen till utrotning som nu. En tredjedel av alla jordens groddjur bedöms vara utrotningshotade och har drabbats hårt. Den här veckan har Nordens Ark fokuserat extra på dessa fascinerande djur och på lördag uppmärksammas Save the Frogs Day genom en matning i Våtmarkshuset och exklusiv visning av parkens bevarandeprojekt för att rädda den akut hotade lemurlövgrodan. 

– Det är roligt att under en hel vecka få fokusera på våra olika grodor och paddor och att få uppmärksamma den otroliga mångfald som finns inom djurgruppen säger Kristofer Försäter som ansvarar för grodprojekten på Nordens Ark. Läget är allvarligt för många grodarter och det krävs mycket tid, pengar och samarbeten för att hindar att fler arter dör ut. Därför känns det extra viktigt att skapa en djupare förståelse hos allmänheten om situation i det vilda. 
  
Lemurlövgrodan är ett exempel på en art som håller på att försvinna. Arten var en gång vanlig i Costa Rica men har försvunnit från stora delar av dess forna utbredningsområde och återfinns idag endast på ett fåtal platser i landet och är akut utrotningshotad. Nordens Ark är delaktig i ett internationellt nätverk som försöker rädda arten i det vilda. Arbetet innefattar både att hålla en genetiskt sund reservpopulation i djurpark men även aktiva insatser i fält i Costa Rica.

Även våra svenska groddjur är hotade där bland annat utdikning av våtmarker, föroreningar och igenväxning orsakar stora problem. Uppfödningen och utsättningen av grönfläckig padda är ett viktigt arbete för att bevara arten i det vilda, något Nordens Ark arbetat med under många år. Målet är att skapa livskraftiga populationer av grönfläckig padda i dess ursprungliga utbredningsområde. Det är ett långsiktigt arbete att återskapa vilda populationer. Därför är det extra roligt varje vår när rapporter om återfynd av övervintrade grodor kommer till oss. 

 
Save The Frogs Day är ett globalt event och runt om i världen engagerar sig personer och organisationer för att skapa en medvetenhet om groddjurens öde. Hoten är många men tillsammans kan vi göra skillnad för världens groddjur.

Högupplösta pressbilder finns på http://nordensark.se/press/pressbilder/

För mer information kontakta:
Kristofer Försäter, ansvarig för projektet, [email protected], 0730-62 83 65
Emma Nygren, biolog på Nordens Ark, [email protected], 0725-58 03 34