den 16 oktober 2023

Hotad groda riskerar att dö ut, men det finns hopp för framtiden

Nordens Ark deltog i sommarens stora inventering av kycklinggrodor på den lilla ön Dominica i Karibien. Att bara 21 individer hittades är ett tydligt tecken på att läget för arten är akut. Men det finns hopp, en elva år gammal groda visar att grodorna kan klara sig, under rätt förutsättningar.
 
Kycklinggrodan som är en av världens största grodor levde tidigare på de karibiska öarna Montserrat och Dominica. Efter att ha drabbats hårt av den fruktade svampsjukdomen chytridiomykos där uppskattningsvis 99% av grodorna dog återstår idag endast en spillra på Dominica.

I somras genomfördes en fyra veckor lång inventering på två av kycklinggrodans starkaste fästen på Dominica och Nordens Ark var självklart på plats för att delta i arbetet.


Inventering av kycklinggrodor på Dominica. Foto: Nordens Ark

 -  För att kunna rädda arten från att försvinna helt måste vi få en så heltäckande bild som möjligt om hur många grodor som finns kvar i det vilda och vilka de aktuella hoten mot dem är, säger Kristofer Försäter som ansvarar för kycklinggrodorna på Nordens Ark.

Inventeringen är den största någonsin för den hotade grodan. 28 experter från ett flertal länder och 11 olika organisationer deltog och sökte nattetid igenom den snåriga bergsskogen i två områden som tidigare varit två av artens starka fästen.

- Att bara 21 grodor hittades är alarmerande och ett bevis på hur nära vi är att förlora den här fantastiska grodan helt, fortsätter Kristofer. Det kommer att krävas omfattande åtgärder för att säkerställa artens framtid.


Kycklinggroda på Dominica. Foto: Mountain Chicken Recovery Programme

Förutom åtgärder för att rädda arten i det vilda finns räddningspopulationer på ett par anläggningar runt om i världen, där hålls kycklinggrodor för att i framtiden kunna släppas ut i det vilda. Den största av dem finns på Nordens Ark som arbetat fram bra metoder för avelsarbetet.

Inventeringen avslöjade de stora problem vi står inför om vill rädda arten. Förutom svampsjukdomen så är invasiva arter som katter, hundar och råttor ett stort problem liksom förlusten av livsmiljöer när jordbruk, stenbrott, vägar och andra konstruktioner brer ut sig på ön. På grund av det allt varmare vädret torkar vattenkällor och bäckar ut och grodorna söker sig närmare civilisationen för att hitta vatten och kommer då farligt nära såväl vägar som husdjur av olika slag.

Det finns hopp
Antalet grodor som hittades vid inventeringen är i sig själva alldeles för få för att trygga framtiden för arter, men att grodorna överlevt och klarat sig trots tuffa motgångar ger ändå hopp för framtiden. Kanske kan man hos dem finna svaret på hur det fortsatta arbetet ska gå till.

Och det finns fler ljusglimtar. Vid inventering hittades en särskild groda, en som chipmärktes för åtta år sedan, vilket tyder på att grodan är minst 11 år gammal.

- Att grodan har lyckats överleva både sjukdomar och naturkatastrofer ger hopp för framtiden. Under rätt förutsättningar kan de klara sig, avslutar Kristofer.
 
Nordens Ark är en del av Mountain Chicken Recovery Programme. Ett samarbete mellan europeiska bevarandeorganisationer och regeringarna på Montserrat och Dominica. I arbetet ingår förutom Nordens Ark även Zoological Society of London, Durrell Wildlife Conservation Trust, Chester Zoo, Fauna & Flora, Riga Zoo och Re:Wild.