den 1 februari 2022

Lagom till tigerns år ökar antalet tigrar i världen

Idag inleds det kinesiska nyåret och vi träder in i tigerns år. Sedan början av 1900-talet har antalet vilda tigrar i världen minskat med 95 %. Men glädjande nog ökar nu antalet för första gången på länge.

Uppskattningsvis har antalet tigrar de senaste 100 åren minskat från runt 100 000 i början av 1900-talet till bottennoteringen 2010 då det troligen fanns färre än 3200 individer kvar i det vilda. Vid ett toppmöte i St. Petersburg 2010 satte därför regeringarna från världens tretton tigerländer ett mål om att antalet skulle dubbleras fram till år 2022.

-Vi är inte riktigt där än, men glädjande nog har antalet tigrar ökat i flera länder. Bhutan, Nepal, Indien, Kina och Ryssland har alla haft en positiv populationsutveckling, säger Emma Nygren, bevarandekoordinator på Nordens Ark.

Nordens Ark har tillsammans med Världsnaturfonden och WWF Ryssland i 11 år arbetat för att öka antalet tigrar i deras nordligaste utbredningsområde, ryska Fjärran östern och arbetet har gett resultat. Tack vare våra gemensamma insatser har antalet tigrar inom projektområdet tredubblats sedan 2010.


Amurtiger fotograferad med viltkamera i Ryssland. Foto: WWF Ryssland

Än finns mycket kvar att göra
Att vi nu ser en positiv utveckling i vissa av utbredningsländerna betyder inte att arbetet med att bevara tigern är klart. I de flesta sydostasiatiska länderna sjunker antal tigrar fortfarande och i Kambodja, Laos och Vietnam befaras den vara utrotad.

Hoten mot världens tigrar kvarstår och förutom en fortsatt stor illegal jakt och handel med tigerdelar så fortsätter artens livsmiljöer att minska. Idag finns det tigrar i bara 5 procent av deras forna utbredningsområde.

-Det finns mycket kvar att göra för att säkra tigerns framtid men med aktiva bevarandeåtgärder och en politiks vilja kan vi vända trenden. Genom att skydda tigern och dess livsmiljö skyddas också många andra hotade djur och växter, avslutar Emma.