den 16 maj 2016

Let it Grow

Nordens Ark har gått med i en ny stor kampanj som syftar till att öka medvetenheten om den fantastiska biologiska mångfald vi har i vår närhet och ge konkreta tips på hur vi alla kan hjälpas åt för att bevara den. Kampanjen, som kallas "Let it Grow" drivs gemensamt av tre stora vetenskapliga organisationer: The Botanic Gardens Conservation International, The European Association of Zoos and Aquaria och Ecsite, the European network of Science Centres and Museums. Let it Grow vill öka kunskapen om biologiska mångfald och lyfta fram det positiva vi kan få i utbyta mot att vi erbjuder livsrum för vilda växter och djur.

Vad är problemet?

Vi människor är beroende av naturen och de många ekosystemtjänster som den ger oss.  Ekosystemtjänster är ett annat ord för allt det vi människor får från naturen eller ekosystemen. Det kan vara allt från naturens sätt att ge oss rent vatten från åar och sjöar, till bin och humlor som pollinerar våra grödor. Alla naturens delar (växter, djur, småkryp, vatten, näring, maskar med mera) samarbetar tillsammans i så kallade ekosystem och alla delar i ett ekosystem från bakterier till björnar spelar alla en viktig roll för att systemet ska fungera. I takt med att vårt samhälle utvecklas utsetts arter i vår närhet för stora påfrestningar. Dessa påfrestningar kan vara allt från att deras livsmiljöer  påverkas av miljöförstörelse, att jordbruket, skogsbruket och fisket rationaliseras men även att nya främmande arter som införts från andra delar av världen hotar den lokal floran och faunan. Detta gör att många arter måste kämpa hårt bara för att överleva. Förlust av biologisk mångfald är ett stort problem, inte bara i tropiska regnskogar på andra sidan jorden utan även i vår närhet!

Hur kan Let it Grow hjälpa till?

Med Let it Grow kampanjen vill Nordens Ark öka medvetenheten om vad biologisk mångfald är och varför den är så viktig. Vi vill uppmuntra allmänheten att avsätta utrymme för inhemska arter i trädgårdar, parker, balkonger och blomlådor. Men även göra andra åtgärder som gynnar den biologiska mångfaklden, som att sätt upp fladdermus holkar, bygga insektshotell och plantera växter som lockar insekter. Genom ett besök i parken kan man också få massor av konkreta tips på hur just Du kan hjälpa de fantastiska arterna vi har i vår närhet.  

För mer infomration besök www.letitgrow.eu