den 25 maj 2018

Livestream från falkboet

Räddningsaktioner lönar sig.

Sedan 1974 har ansträngningar gjorts för att rädda pilgrimsfalken som då var akut hotad. År 2000 tog Nordens Ark över uppfödningen och sedan dess har falkungar födda i parken satts ut i det vilda varje år. Utan det arbetet hade arten troligen varit utrotad i södra Sverige idag. Nu är den istället på frammarsch.

Den här livestreamen visar en av våra falkhonor med sina två ungar.