den 8 september 2020

Livsviktiga kycklinggrodor födda på Nordens Ark

I sommar har fem små kycklinggrodor kläckts på Nordens Ark. Världens grodor och amfibier är akut hotade och flera av dem står på utrotningens rand. Kycklinggrodan är en av arterna som i princip har försvunnit från det vilda. Årets fem ungar är därför livsviktiga i arbetet för att rädda arten.

Kycklinggrodan, som är en av världens största grodor, var tidigare vanlig i den östkaribiska övärlden. Idag återfinns den bara på Montserrat och Dominika och inte ens där är det säkert hur många som finns kvar.

-Därför är de fem små grodor som kläckts här på Nordens Ark i sommar livsviktiga för artens överlevnad, säger Kristofer Försäter som är ansvarig för projektet på Nordens Ark.


Vuxen kycklinggroda på Nordens Ark. Foto: Erik Edvardsson

Under kontrollerade, biosäkra former föds kycklinggrodor upp för att så småningom kunna släppas ut i det vilda. Räddningsarbetet innebär också åtgärder på plats i Karibien med inventeringar av antalet grodor i det vilda, återställande av förstörda miljöer och forskningsprojekt med bland annat solcellsuppvärmda dammar som ska skydda grodan från hotet från dödliga sjukdomen chytridiomycosis som orsakas av svampen Batrachochytrium dendrobatidis.

-Människans utbredning på öarna, och det faktum att de tog med sig katter, hundar och även mungos var förödande för arten, fortsätter Kristofer.

Dessutom har de senaste årens klimatförändringar med tropiska stormar och orkaner rejält försämrat grodornas möjlighet att hitta lämpliga livsmiljöer.
Målet är att i framtiden kunna sätta ut kycklinggrodor födda på Nordens Ark i det vilda och att det inom 10 år åter ska finnas en livskraftig population av kycklinggrodor på Montserrat.

Kycklinggrodor föds upp på Nordens Ark, Jersey Zoo, Chester Zoo, Bristol Zoo och London Zoo som alla ingår i det gemensamma internationella projektet Mountain Chicken Recovery Programe.

 

På vår YouTube-kanal kan du höra Kristofer berätta mer om kycklinggrodorna.