den 17 mars 2017

Miljörevisionen gick bra!

Miljörevisionen gick bra!

Nordens Ark är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas standard sedan 2010 . Detta innebär att vi hela tiden strävar efter att minimera verksamhetens miljöpåverkan. Standarden innehåller krav som vi måste uppfylla och det är till exempel:
• Att vi kartlagt vår miljöpåverkan avseende användningen av energi, drivmedel, kemikalier och hur vi hanterar vårt avfall.
• Att vi utifrån de kartlagda behoven aktivt planerar och genomför miljöförbättringar.
• Följer upp och förbättrar miljöarbetet genom revision.

Vi har redan hunnit uträtta mycket, till exempel har vi
• byggt en egen avfallsstation där vi kan sortera det mesta av det avfall som genereras i anläggningen.
• genomfört energikartläggningar.
• successivt bytt ut direktverkande el mot luftvärmepumpar.
• ökat andelen elfordon i verksamheten, bland annat används elcyklar och en ”golfbil”.
• installerat laddstolpar på elbilar på besöksparkeringen.
• serverar mycket stor andel närproducerad och/eller ekologisk mat i våra serveringar.

Vi har fortfarande en del att göra och vi kommer under året bland annat att byta ut fler värmekällor till luftvärmepumpar, byta ut några fordon till elfordon och gå igenom kemikalieanvändningen och aktivt byta ut kemikalier mot mer miljövänliga alternativ.