den 20 oktober 2014

Nordens Ark fick första Bohuspriset

Igår fick Stiftelsen Nordens Ark (NA) motta det första Bohuspriset. Priset delas ut av Thordénstiftelsen och det gjordes under Bohusbienalen.

Hela dagen gick i temat att göra det omöjliga möjligt och Agnebergshallen i Uddevalla andades djur och natur.

Priset delades ut av Landshövdingen Lars Bäckström och mottogs av NA:s styrelseordförande Göran Bengtsson. Under dagen var det föredrag, bland annat talade Joakim Odelberg om sitt arbete som bevarandefilmare. Det var också flera panelsamtal där NA:s VD Lena M Lindén deltog under temat entreprenörskap.

Prissumman på 292 326 kronor, vid tillfället priset delades ut – en krona per boende i Bohuslän, kommer att gå till parkens arbete med att bevara hotade arter. Det är också boende i Bohuslän som har fått nominera Nordens Ark.