den 17 maj 2023

Nytt naturcenter invigs i Nepal

Efter flera års arbete har Nordens Ark och Red Panda Network invigt det unika naturcentret Himalayan Habre Centre i östra Nepal. Arbetet för att rädda den hotade röda pandan har pågått i många år och en viktig del i det handlar om att på plats hjälpa till att skapa så bra förutsättningar som möjligt för artens överlevnad, där kommer centret spela en viktig roll.
  
Den röda pandan är en nyckelart i Nepals bergsskogar. Hoten mot dem är många och skogsavverkning, överbete från boskap samt den illegala djurhandeln är stora problem. I området finns otaliga andra arter som också hotas när de unika bergsskogarna minskar. 
 
Himalayan Habre Centre ska fokusera på att hjälpa till att skapa och upprätthålla en hållbar livsstil för människorna i Taplejun distriktet i östra Nepal och på så sätt bevara bergsskogarna och djuren som lever i dem.
 
- Människorna som lever i pandans område är lika beroende av att bergsskogarna finns kvar som pandan är, säger Emma Nygren projektsamordnare på Nordens Ark. Genom att skapa förutsättningar för en hållbar livsstil minskar hoten mot djur och växter.
 

Himalayan Habre Centre. Foto: Red Panda Network
 
Tillsammans med Red Panda Network och med finansiering av svenska Postkodlotteriet har Himalayan Habre Centre byggts i Taplejung i Östra Nepal. Under högtidliga former invigdes huset som kommer att fungera som en knutpunkt för kunskapsspridning. Här kommer man visa hållbara lösningar som minskar den negativa påverkan på miljön, som regnvattenuppsamlingssystem, solceller, ekologiska odlingar och energieffektiva spisar.
 
- Det känns fantastiskt att vi genom Himalayan Habre Centre kommer kunna hjälpa både människor och djur i området, fortsätter Emma.
 
Tanken är att centret om några år ska vara självförsörjande och att minst 2000 lokala familjer kommer få förbättrad levnadsstandard och en ökad årsinkomst. Centret är mer än en byggnad - det representerar en bättre framtid för de röda pandorna och människorna i Nepal.


Invigning av Himalayan Habre Centre. Foto: Red Panda Network
 
Nordens Ark samarbetar med Red Panda Network för att rädda den röda pandan i Nepal. Himalayan Habre Centre har delfinansierats av Postkodlotteriet.