den 30 januari 2020

Nordens Ark räddar hotade sköldpaddor i Vietnam

Storhuvudsköldpaddan är en starkt eftertraktad art inom den illegal djurhandeln och kämpar idag för sin överlevnad. Tillsammans med lokala aktörer arbetar Nordens Ark för att göra skillnad för artens framtid.

Storhuvudsköldpaddan är en av flera arter som drabbats hårt av den illegala handeln. Sköldpaddor fångas in och säljs som mat, men är också populära på den exotiska husdjursmarknaden tack vare sitt speciella utseende. De senaste åren har man sett en markant ökning i efterfrågan på storhuvudsköldpaddor vilket har lett till att alltfler tas från det vilda. Detta gör också att fler individer konfiskeras av lokala myndigheter och placeras i olika rescue centers. 

I ett banbrytande projekt samarbetar Nordens Ark med lokala aktörer i Vietnam för att se till att storhuvudsköldpaddor som räddats från den illegala handeln kan släppas ut i naturen igen. Projektet kommer utveckla metoder för rehabilitering och hälsobedömning av sköldpaddorna men även se vilka sjukdomar som bör undersökas och utvärderas innan sköldpaddorna är redo för släppas tillbaka i det vilda. Förhoppningsvis kommer de metoder som tas fram av projektet även att kunna användas för rehabilitering av andra sköldpaddsarter som också drabbats hårt av den illegala handeln. 

Som en del i projektet kommer även storhuvudsköldpaddan finnas att se på Nordens Ark. - Nordens Ark är en av få parker i Europa som håller arten, säger Jimmy Helgesson ansvarig för sköldpaddorna på Nordens Ark. För oss är det viktigt att berätta för våra besökare om projektet och den pågående utrotningskrisen för världens sköldpaddor.
 
Storhuvudsköldpaddan  lever i små strömmande bäckar i tät skog vilket gör den svår att inventera och man vet inte riktigt hur många som finns kvar i det vilda. Projektet kommer även att fokusera på att ta fram en metod för att kunna inventera sköldpaddorna på ett effektivt sätt. 

Storhuvudsköldpaddan har precis som namnet antyder ett oproportionerligt stort huvud i förhållande till kroppen. Så stort att det inte kan dras in i skalet. Arten är inte en så bra simmare men den är väldigt duktig på att klättra och den tar sig fram i det strömmande vattnet genom att klättra fram på botten. De är nattaktiva och livnär sig främst på kräftdjur som den krossar med sina starka käkar.


Storhuvudsköldpadda på Nordens Ark. Foto: Jimmy Helgesson

 

Samarbetspartners : Zoological Society of London, Paignton Zoo, Asian Turtle Program, Indo Myanmar Conservation, Hanoi National University och Turtle Conservation Centre.  Stöd av Foundation Segre