den 5 oktober 2017

Nordens Ark skapar utbildningsmaterial om pallaskatter till Mongoliet

Pallaskatten är ett hotat litet kattdjur som lever bland bergen och stäppmarkerna i Centralasien, från Iran i väst till Kina och Mongoliet i öst. Än idag vet vi för lite om arten för att kunna utforma strategier för att rädda den i det vilda. Som ett led i det arbetet har ett utbildningsmaterial nu tagits fram som vi hoppas kommer öka lokalbefolkningens förståelse och engagemang för arten.

Pallaskatt på Nordens Ark. Foto: Erik Edvardsson

För två år sedan grundades PICA som är ett internationellt samarbete mellan Nordens Ark, Snow Leopard Trust och Royal Zoological Society of Scotland, RZSS. PICA står för Pallas Cat International Conservation Alliance och har som mål att öka kunskapen om artens ekologi och de hot den möter i det vilda.

Som ett steg i det arbetet har PICA nu tagit fram ett utbildningsmaterial som ska öka kunskapen om pallaskatten hos lokalbefolkningen i utbredningsområdet. Tack vare PICAs nätverk av forskare i fält kan materialet översättas till många olika språk och distribueras till befolkningen i kattens hela utbredningsområde.

Materialet har i första omgången översatts till fem olika språk; svenska, engelska, ryska, nepalesiska och mongoliska men kommer inom kort att översättas till fler. Utbildningsmaterialet finns att ladda ner gratis på PICAs hemsida, pallascats.org, som lanserades under gårdagen.

För att försäkra oss om att utbildningsmaterialet faktiskt fungerar och ökar kunskapen bland lokalbefolkning kommer PICA att under två år att stötta en mongolsk masterstudent, Otgontamir Chimed, i hennes arbete. Under sommaren har hon intervjuat lokalbefolkningen i Mongoliet för att mäta deras kunskap och attityd gentemot pallaskatten. Hon kommer nu att distribuera utbildningsmaterialet till dem för att om ett år återkomma och göra nya intervjuer. Förhoppningsvis har materialet ökat människors kunskap om arten.

Otgontamir Chimed i Mongoliet.

En viktig del i bevarandearbetet är att öka kunskapen om pallaskatterna. 

- Satsningen på att ta fram ett utbildningsmaterial som fungerar i hela utbredningsområdet och som översatts till så många olika språk är unik. En så omfattande insats har inte gjorts tidigare, säger Emma Nygren, biolog på Nordens Ark och ansvarig för bevarandeprojektet.

Pallaskatter är ganska mystiska av sig och vi vet ännu inte tillräckligt mycket om dem och lokalbefolkningens attityd gentemot dem. Därför är det här utbildningsmaterialet nödvändigt och arbetet som vår masterstudent gör väldigt viktigt, fortsätter Emma.