den 27 juni 2024

Nordens Ark står upp för de små – större ekbockar och bredbandade ekbockar utsläppta i det vilda

Insekter är livsavgörande för ett friskt ekosystem men idag är många av dem hotade i vårt land. Under flera år har Nordens Ark fött upp och släppt ut både större ekbock och bredbandad ekbock – ett arbete som nu börjar ge resultat.

Nordens Ark arbetar för att rädda och bevara hotade djur och det inkluderar självklart insekter. Insekter är jordens mest artrika djurgrupp och avgörande för friska och väl fungerande ekosystem. Genom åren har hundratals större ekbockar och bredbandade ekbarkbockar kläckts fram på Nordens Ark för att sedan släppas ut i det vilda.

-Vi har jobbat med de här hotade skalbaggarna i många år, säger Jimmy Helgesson som är ansvarig för insektsprojekten på Nordens Ark. Idag ser läget betydligt ljusare ut för arterna än när vi började med utsättningar för åtta år sedan, men arbetet måste fortsätta innan arterna är räddade.

Vid förra veckans utsläpp upptäcktes bland annat flera nya kläckningshål från båda arterna - ett bevis på att arbetet fungerar, att insekterna funnit sig väl till rätta i det vilda, parat sig och lagt ägg som nu kläckts till nya skalbaggar.

-Genom åren har vi utvecklat unika uppfödningsmetoder, fortsätter Jimmy, och det är skönt att få bevis på att det arbete vi gör fungerar.

ARTFAKTA
Den större ekbocken är akut hotad och en av Sveriges mest sällsynta och hotade insekter. Förr fanns den från Skåne och Blekinge till östra Småland och Öland. Större ekbock lägger sina ägg i mycket gamla ekar med tjock bark. Där lever larverna sedan i fem år under barken och kryper ut när de är färdigvuxna. Nordens Ark har jobbat med arten sedan 2012.

Den bredbandande ekbarkbocken är starkt hotad i Sverige. Historiskt sett har arten varit spridd i stora delar av södra Sverige men det senaste decenniet har den endast återfunnits i ett begränsat område i Stockholmstrakten. Nordens Ark har jobbat med arten sedan 2006.

Arbetet sker i samarbete med Länsstyrelsen i Kalmar, Uppsala och Blekinge län, och inom ramen för det nationella åtgärdsprogrammet.