den 9 juli 2015

Nu flyger falken fritt över Stockholm

Pressmeddelande från Stiftelsen Nordens Ark 9 juli 2015

Torsdagen den 25 juni flyttade tre falkungar in på Folksamskrapan på Södermalm. Nu har bolådan öppnats och falkarna har fått ge sig ut på flera flygturer. Tyvärr förolyckades en av falkarna den första dagen men de andra två har setts flygträna i området.
– En falk behöver bara flygträna några gånger innan den är världens snabbaste fågel, säger Christer Larsson, projektledare på Nordens Ark.

Den 3 juli öppnades luckan till bolådan och de tre falkarna flög kort därefter ut på taket. På eftermiddagen flög en av falkarna upp på översta taket och blev tidvis ganska hårt attackerad av fiskmås och silltrutar. När den senare tog en flygtur blev den nertvingad till marken nedanför skrapan av måsar och trutar och när falken skulle lyfta och ge sig iväg på nytt flög den olyckligtvis med hög fart in i ett fönster och dog.
- Det var olyckligt, det var otur och tillfälligheter som bidrog, säger Christer Larsson, projektledare på Nordens Ark.

Förutsättningarna för en utsättning på Folksamskrapan är mycket goda, både logistiskt sett och genom ett bra samarbete mellan organisationerna. Själva skrapan är en i det närmaste idealisk byggnad för utsättning. Problemet som finns är den stora mängd måsar och trutar som finns i närområdet. Flera åtgärder har vidtagits mot aggressiva måsar och trutar men de har tyvärr inte varit helt tillräckliga. Bland annat har bolådan öppnats senare än tidigare år för att falkarna säkert ska vara flygfärdiga, extra skydd har satts upp på taket där ungarna kan gå in under och gömma sig och bon har rensats på taken under våren för att inget mås- eller trutpar ska ha kunnat häcka på de närliggande taken på Folksams byggnad. Sedan lådan öppnades har också volontärer bevakat falkarna. Just en medlem från Stockholm Ornitologiska Förening, StOF, kunde snabbt plocka upp den andra falken som rasat till marken i fredags efter att även den blivit jagad av måsar och trutar. Den togs till Skansen för tillsyn innan den helt oskadd sattes ut på taket på lördagen.
- Senare på lördagseftermiddagen, efter flera flygturer runt skrapan, gav den sig i väg på en längre flygtur ner till Hammarby sjöstad men sedan dess har vi inte sett den där eller på skrapan, säger Mats Grahn från StOF.

Den tredje falken har hållit sig på taket nära bolådan och flygtränar för fullt. Den återvänder dagligen till lådan och äter av maten. Falken fortsätts att bevakas och vi hoppas att den andra falken dyker upp.
Just de första dagarna är mest kritiska för fåglar. I det vilda är det konstaterat att cirka 15 procent av pilgrimsfalsungarna klarar sig till könsmogen ålder. Vid utsläppning i bolådor är det knappt 11 procent som klarar sig.
- Tack vare de procent som har överlevt så finns det återigen pilgrimsfalkar i Sverige. På mitten av 70-talet föddes inte en enda unge, nu finns det över 400 par och antalet ökar för varje år, säger Christer Larsson.

StOF kommer att arrangera visningar med tubkikare soliga dagar mellan klockan 15.00-17.00 till sista juli vid gångvägen mellan Ringvägen och Eriksdalsbadet. Pilgrimsfalkarna kan också följas live via webbkameror på respektive parts hemsida.
Att pilgrimsfalkar häckar i storstäder är inte ovanligt, det förekommer i många städer i Europa och Nordamerika. Miljön passar bra och det finns gott om mat. Även i Göteborg häckar det bland annat falkar på gasklockan vid Göta älv.

Falkutsättningen görs i samarbete mellan Nordens Ark, Folksam, Stockholms Ornitologiska Förening och Naturskyddsföreningen. Till hösten kommer projektet att utvärderas. Stockholmsområdet är det sista området i Sverige där pilgrimsfalken inte har återkommit naturligt och tillstånd finns att sätta ut falkar i flera år.

För ytterligare information kontakta
Nordens Ark: Elin Rantakokko, kommunikatör Nordens Ark, 0523-795 93 eller 070-190 2146, [email protected]
Nordens Ark: Christer Larsson, projektledare Nordens Ark, 0523-795 94 eller 0705-84 75 27, [email protected]
Folksam: Karin Stenmar, miljö- och klimatchef Folksam, 0708-316 676, [email protected]
Stockholms Ornitologiska Förening: Mats Grahn, Stockholms Ornitologiska förening, 070 6500254 eller [email protected]
Naturskyddsföreningen: Mårten Wallberg, ordförande Naturskyddsföreningen i Stockholms län, 0733-746714 eller [email protected]

Stiftelsen Nordens Ark
Nordens Ark är en stiftelse som arbetar för att bevara utrotningshotade djur och återskapa livskraftiga populationer av hotade arter i deras naturliga miljöer. Avelsarbete, forskning och utbildning bedrivs på Åby säteri i Bohuslän. Den zoologiska parken är öppen för besökare året runt. En stor del av verksamheten är förlagd i fält utanför anläggningen, både i Sverige och utomlands.