den 5 juli 2017

Nu går flyttlasset med fjällgäss från Nordens Ark till Lappland

Den långa färden mot den lapska fjällvärlden och ett liv i frihet har nu börjat för de 86 fjällgäss kläckta på Nordens Ark och Öster Malma i år. För att nå häckningsområdet får gässen transporthjälp med både lastbil och helikopter. Väl framme träffar gässen sina vilda artfränder och så bär det söder ut igen.

Fjällgåsen är akut hotad i Sverige och Nordens Ark arbetar tillsammans med Svenska jägareförbundet för att rädda och bevara arten i de svenska fjällen. Det sker bland annat genom att fjällgäss föds upp på Nordens Ark och på Öster Malma för att sedan släppas ut i Lappland och bilda flock med vilda artfränder. Detta är viktigt då gäss kan behöva lite ”vägledning” på sin första flytt söderut.

Tillfället för utsättningen är inte slumpmässigt utan väljs med omsorg säger Christer Larsson, som är projektledare på Nordens Ark. Det gäller att tajma utsättningen med att vilda fjällgäss vistas i området.

Vid utsättningen flygs fjällgässen den sista biten med helikopter till häckningsområdet på fjället. Gässen placeras i utsättningsburar för att hinna vänja sig vid omgivningen innan burarna öppnas och fjällgässen släpps fria. 

Utsättningar av fjällgäss sker nu för sjunde året i rad och vi ser flera positiva tecken på att projektet kommer att lyckas. Fler och fler av de utsläppta fåglarna överlever och hittar tillbaka ”hem” till utsättningsområdet i Arjeplogsfjällen och ett flertal av våra projektfåglar häckar i området.

Fjällgåsprojektet drivs av Svenska Jägareförbundet med Nordens Ark och Norrbottens Ornitologiska Förening som samarbetspartners. Alla åtgärder som utförs är enligt det åtgärdsprogram som finns för fjällgås i Sverige vilket Naturvårdsverket ansvarar för. Projektet för att bevara fjällgåsen i Sverige är ett viktigt och långsiktigt arbete som är möjligt att genomföra tack vare engagemang från bland andra Svenska PostkodLotteriet och Fondation Segré.

 

För mer information kontakta:
Christer Larsson, projektledare Nordens Ark , 0705-84 75 27
Niklas Liljebäck, projektledare Svenska Jägareförbundet, 0703-30 06 80 

 

Pressbilder finns att hämta här