den 9 september 2021

Nu slår vi ett (trum)slag för ny hotad art

Nordens Ark driver och medverkar i arbetet med att rädda flera hotade arter, och nu slår vi ett slag för ytterligare en art – den starkt hotade trumgräshoppan.

Arten var tidigare vanlig i stora delar av södra Sverige men har under 1900-talet minskat kraftigt i antal. Nordens Ark inleder därför, i samarbete med Länsstyrelsen i Södermanland, ett uppfödningsprojekt för att bevara arten.

Rapporterna om den akuta situationen mot världens hotade djur är många. Läget för allt ifrån stora kattdjur till sköldpaddor och små pollinerare är allvarligt. Nordens Ark driver och medverkar aktivt i arbetet för att rädda flera hotade arter, och nu slår vi på trumman för ytterligare en art – den starkt hotade trumgräshoppan.

På uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanland som också är nationell samordnare för åtgärdsprogrammet för arten, startas därför ett uppfödningsprojekt där gräshoppor födda på Nordens Ark så småningom kommer att släppas ut i det vilda. Projektet genomförs inom ramen för arbete med åtgärdsprogram för hotade arter.

- De första trumgräshopporna till uppfödningsprojektet har nu samlats in och äggläggningen är redan i full gång, säger Jimmy Helgesson som är projektansvarig för insekterna på Nordens Ark. Det var kul att se hur snabbt gräshopporna fann sig till rätta i sin nya miljö och började para sig. 

Den 2–4 cm långa ljusgrå till gråbruna gräshoppan kan tyckas oansenlig till utseendet, men när hanarna spelflyger syns deras klarröda vingar tydligt. Under flygningen hörs ett karakteristiskt smattrande (trummande) ljud som gett arten dess namn.


Trumgräshoppa. Foto: Jimmy Helgesson

Trumgräshoppan var vanlig i stora delar av södra Sverige. Idag återfinns den bara på ett 50-tal platser i landet från Dalsland, Värmland, Uppland, Södermanland, Västergötland, Småland, Östergötland och Blekinge samt på Öland och Gotland.

När jord- och skogsbruket i Sverige på 1950-talet ställdes om till ett mer storskaligt och industriellt försvann de öppna landskap som är livsavgörande för arten. Detta har medfört att arten minskat med hela 70% det senaste seklet. Trumgräshoppan har höga krav på sin livsmiljö och kan ses som en indikator på gynnsam miljö för andra lika värmekrävande arter som lever i torra betesmarker med exponerade sandytor. 
 
Fortplantningen hos trumgräshoppan sker under juli-september. Efter att äggen lagts nere i marken ligger de sedan vilande i hela två år innan det är dags att i maj-juni kläckas till en 3-4 mm lång nymf. Nymferna ser ut som de vuxna gräshopporna, förutom att vingarna inte är fullt utvecklade.

Nymfen ömsar skinn fyra gånger och i mitten av juli är den till slut en fullt utvecklad gräshoppa. På grund av den långa utvecklingen är det först om 2–4 år då äggen börjar kläcka som de första utsättningarna kommer att genomföras.