den 9 april 2024

Nya insatser ska rädda världens pallaskatter

Varje år delar PICA, den internationella pallaskattorganisation där Nordens Ark är drivande, ut medel till insatser som ska rädda den hotade pallaskatten. I år får fem nya bevarandeprojekt dela på 50 000 euro. Medlen går till två projekt i Mongoliet, två i Nepal och ett i Kina.

- I år har vi kunnat stötta rekordmånga nya bevarandeprojekt för pallaskatten, säger Emma Nygren som är bevarandesamordnare på Nordens Ark och ansvarig för PICA. Bland annat är det första gången vi samarbetar med ett bevarandeprojekt i Kina. Ett viktigt steg i bevarandet av pallaskatten då arten har ett stort utbredningsområde just i västra Kina.


Pallaskatt. Foto: Marie Mattsson

PICA delar årligen ut medel från sin Small Grant Fund, en bevarandefond där ett stort antal djurparker runt om i världen är med och bidrar. Forskare och organisationer som verkar i pallaskattens utbredningsområde kan söka pengar för projekt som ska öka kunskapen om arten och de hot den möter.

- Tack vare att så många djurparker är med och bidrar till bevarandefonden finns det tillräckligt med resurser för att stötta flera projekt samtidigt, fortsätter Emma, och på så sätt kan vi driva det viktiga bevarandearbetet framåt. Genom att slå ihop våra resurser kan vi göra mer för denna fantastiska katt.

Pallaskatten är inte hotad ur ett globalt perspektiv men många av populationerna i utbredningsområdet är små, isolerade och minskande och arten riskerar lokal eller regional utrotning. Pallaskatten är ett av världens minst studerade kattdjur och bristen på kunskap är något som begränsar utvecklingen av riktade bevarandeinsatser för arten.


Pallaskatt i Mongoliet. Foto: Snow Leopard Trust, viltkamera

Bevarandeprojekten som får medel av PICA Small Grants:

  • Centre for Ecological Studies, Nepal - Assessing density, population genetics and mortality factors of Pallas’s cat in the Nepalese Himalaya
  • Nepal Pallas’s Cat Project, Nepal - Management of free-ranging dogs to reduce Pallas’s cat mortality in Annapurna Conservation Area
  • Chinese Felid Conservation Alliance, Kina - Conservation of Pallas's cat in desert area of northern Zhangye: searching for priority areas
  • Wildlife Scinece and Conservation Center of Mongolia, Mongoliet - To conserve Pallas's cat in North-Eastern Mongolia
  • National University of Mongolia, Mongoliet - Sustainable harvest and hunting practices on Pallas’s cat in Eastern Mongolia

Pallas’s cat International Conservation Alliance (PICA) är ett internationellt samarbete mellan Nordens Ark, Royal Zoological Society of Scotland, Snow Leopard Trust och Fondation Segré. Samarbetet arbetar för att öka förståelsen för pallaskatten och förbättra det internationella arbete som görs för att rädda arten.