den 1 mars 2017

Olika åsikter om fjällgässen i Skandinavien

Just nu pågår en konflikt mellan norska Birdlife och det svenska Projekt Fjällgås om vilka åtgärder som ska vidtas för att förstärka fjällgåspopulationen i Skandinavien. Du kan läsa mer på: https://jagareforbundet.se/projekt-fjallgas/