den 13 januari 2017

På besök i veterinärkliniken

När djur blir sjuka så brukar man ta dem till veterinären. Det går bra med en hund eller katt, men är inte lika enkelt med de vilda djuren på Nordens Ark. Leoparder, skruvhornsgetter, eremitibisar och vildhundar är inte bara att ta under armen och gå iväg med, därför kommer veterinär eller djursjukskötare oftast till dem.

Idag är det dags för kontrollröntgen av en liten montserratgroda som tidigare gjort illa benet. Att grodor gör sin illa och ibland bryter benen är inte så konstigt, kraftfulla och starka benmuskler i kombination med ett relativt sett ganska svagt skelett gör att olyckor kan inträffa om de landar dumt när de hoppar.

Elin, vår djursjukskötare handskas försiktigt med honom när han kommer in på kliniken. Montserratgrodorna på Nordens Ark ingår i ett internationellt avelsprojekt och hålls isolerade i en särskild anläggning för att undvika smitta och sjukdom. Därför handskas Elin inte direkt med grodan utan låter honom ligga kvar i den skyddande påsen när han ska röntgas. Det gör det hela lite klurigare eftersom hon inte ser grodan utan måste känna sig fram för att se till att han ligger rätt på röntgenplattan, men till slut går det.

När bilderna ska framkallas är det viktigt att vara noggrann och se till att inget extra ljus kommer in och förstör bilderna. Framkallningen av bilderna tar bara några minuter och snart kan Elin konstatera att läkningen går som den ska och montserratgrodan släpps tillbaka in i sitt terrarium igen.

Montserratgrodan är en akut hotad art och varje individ är därför viktig för avelsarbetet.

Att ha en veterinärklinik i parken med både röntgen och provtagnings- och analysutrustning är väldigt förmånligt och vi kan snabbt få svar och ta hand om många åkommor på plats. Men ibland måste även djuren på Nordens Ark sövas och åka till veterinären, men det är en annan historia.


Du kan läsa mer om montserratgrodan och det internationella projektet på:
www.nordensark.se 
www.mountainchicken.org