den 21 september 2016

Världens första internationella pallaskattmöte har hållits i Ryssland

Förra veckan träffades representanter för flera fältorganisationer, bevarandeorganisationer och djurparker i Novosibirsk för att diskutera hotet mot världens pallaskatter och hur man ska gå vidare i arbetet för att rädda dem.

Det är första gången någonsin som ett så stort internationellt samarbete inletts för bevarandearbetet av pallaskatt. Ett tjugotal representanter från såväl fältorganisationer i Ryssland, Mongoliet, Kirgistan, Kazakstan och Uzbekistans som representanter för bevarandeprojektet PICA (Pallas’s Cat International Conservation Alliance), Snow Leopard Trust och Small Wildcat Conservation Foundation träffades under två dagar i Novosibirsk, Ryssland.

För att skapa en samsyn och förståelse för varandras arbete gjordes en sammanställning av hur de olika länderna och organisationerna arbetar med bevarandearbetet, forskning, kamerafällor och radiokragar. Därefter skapades en åtgärdsplan för hur arbetet ska fortgå och hur man bäst drar nytta och erfarenhet av varandras arbete. Det är viktigt att kartlägga pallaskatternas faktiska utbredningsområde och att identifiera hoten mot dem.

- Det var ett konstruktivt och positivt möte. Ett stort steg för denna skygga, lilla vildkatt som vi fortfarande vet så lite om, säger Emma Nygren på Nordens Ark som leder och samordnar PICA. Vi åkte alla hem med konkreta handlingsplaner för vårt fortsatta arbete. Målet är att vi ska göra samma sak i alla länder för att få en enhetlig bild över pallaskatternas situation. Då behöver vi till exempel standardisera frågeformulären rörande hotbilden mot pallaskatterna, utveckla utbildningsmaterial för lokalbefolkning och skolor, men också hitta metoder för effektivare utplacering av kamerafällor samt analysmetoder av bilderna från dem.

Inom tre år tas nästa viktiga steg för pallaskattens fortlevnad. Då kommer ett nytt möte att hållas där representanter för samtliga bevarandeorganisationer i hela pallaskattens geografiska utbredningsområde kommer att delta. Då kommer även representanter från berörda länder i Centralsien, som Kina, Indien, Nepal och Iran att bjudas in.