den 21 december 2020

Persiska leoparder flyttar från Nordens Ark till Ryssland

I lördags inleddes resan för två av Nordens Arks persiska leoparder som ska flyga till Moskva för vidare transport till Sotji National Park dit de anländer sent ikväll. Där kommer de att ingå i arbetet för att återetablera den persiska leoparden i ryska Kaukasus där deras framtida ungar kommer att släppas ut i det vilda.
 
Att flytta två persiska leoparder från Sverige till Ryssland är ingen lätt uppgift. Det krävs mycket planering och är ganska kostsamt. På Nordens Ark tycker vi att det är värt arbetet för att rädda denna hotade art, även om resan tar flera dagar.

- Visst är det en lång resa från Nordens Ark till Sotji, säger Sara Nilsson som ansvarar för transporten från Nordens Ark, men allt går enligt plan och leoparderna mår bra. Nu ser vi fram emot att deras framtida ungar kommer att släppas ut i det vilda.


Persisk leopard. Foto: Marie Mattsson
 
Den persiska leoparden är kritiskt hotad och man tror att mindre än tusen individer av denna magnifika underart finns kvar i det vilda, de flesta i bergsområdena i norra Iran. I Ryska Kaukasus, fanns den persiska leoparden till långt in på 1800-talet, men är idag utrotad i området.
 
För att återföra den persiska leoparden till ryska Kaukasus har en avelsanläggning byggts i Sotji National Park. Att återuppbygga en hållbar population i naturen tar tid men har påbörjats och 2016 gjordes den första utsättningen från avelsanläggningen,  sedan dess har ytterligare två utsättningar ägt rum. För att öka den genetiska mångfalden och säkerställa den frigivna populationens långsiktiga överlevnad skickas nu nya avelsdjur  till avelsanläggningen i Sotji.
 
De persiska leoparderna vid Nordens Ark har varit mycket framgångsrika med två kullar och tre ungar födda i parken - varje unge är av avgörande betydelse för att rädda underarten. Nu är det dags att ta nästa steg och flytta avelsparet till avelsanläggningen i Sotji där deras framtida ungar släpps ut i naturen. I gengäld kommer en ny hona till den unga hanen på Nordens Ark. Ett nytt avelpar bildas och förhoppningsvis kommer det att finnas ungar nästa år.