den 7 december 2016

I måndags skickades förmodligen en av de märkligaste djurtransporterna som hittills från Nordens Ark. Insamlade larver av röd stubblomfluga packades och skickades till Edinbugh Zoo i Skottland för att ingå i det bevarandearbete för att rädda arten. 

I Sverige finns arten i barrskogsområden och är bland annat vanlig i Ekoparken på Nordens Ark. I Skottland är arten idag utrotad och målet är att i framtiden kunna återinplantera den röda stubblomflugan i det vilda. Innan det sker måste man arbeta fram metoder för att föda upp flugan, precis som vi gjort för att bevara våra hotade insekter som större ekbock.

Första steget för att föda upp arten är att få tag på avelsmaterial. Tack vare vårt redan fina samarbete bad Royal Zoological Society of Scotland i år Nordens Ark om hjälp för att få tag på larver. Med hjälp av konsulten Erik Börjesson har vi samlat in hundratalet fluglarver som nu alltså skickats till Skottland. Det ska bli spännande att följa bevarandearbetet och få ta del av deras erfarenheter.