den 13 juni 2017

Salt visade sig locka både stenbockar och snöleoparder

Under vårens fältarbete i Tostbergen i Mongoliet har ytterligare tre snöleoparder fångats in och försetts med GPS-sändare. Informationen forskarna får från sändarna är ovärderlig i arbetet med att bevara snöleoparderna och lära sig mer om detta ännu ganska okända djur.

I början av maj kom Snow Leopard Trusts och Nordens Arks forskare Gustaf Samelius hem från en månads fältarbete i Tostbergen i Mongoliet. Tillsammans med Örjan Johansson från Snow Leopard Trust och SLU har Gustaf fortsatt arbetet med att GPS-märka snöleoparder. De har samtidigt förberett för att utvidga studien till att även inbegripa snöleopardernas bytesdjur, stenbockar.

Tre snöleoparder försågs under våren med GPS-sändare och totalt har 23 snöleoparder märkts sedan starten 2008. Studien har resulterat i ny och viktig information om snöleopardernas ekologi och framförallt om deras rörelse- och jaktmönster.

Nu går studien i Tostbergen in i en ny fas genom att Snow Leopard Trust även siktar på att GPS-märka stenbockar för att kunna studera både snöleoparderna och deras bytesdjur. Första steget för att kunna göra detta är att ta fram en säker och effektiv metod, något som visat sig svårare än förväntat.

Att locka stenbockar med salt har fungerat fint i både Himalaya och Alperna, men stenbockarna i Tostbergen var inte alls lika intresserade, bara sju stenbockar besökte de utplacerade saltstenarna.

- Det är ju lite intressant att saltet även verkar uppskattas av snöleoparder. Det dök upp nästan lika många leoparder som stenbockar, säger Emma Nygren som är biolog på Nordens Ark och kontaktperson för projektet.

 

Snöleopard som slickar på saltsten. Bild från Snow Leopard Trusts kamerafälla i Tostbergen, Mongoliet.

 
Att salt inte verkar locka till sig stenbockarna i Tostbergen beror troligtvis på att det finns en hel del salt i marken som stenbockarna kan tillgodogöra sig. Forskarna provar nu i stället att använda vatten för att locka till sig stenbockarna. Vid nästa fältresa kommer forskarna att fokusera på de naturliga vattenhål som finns samt genom att sätta ut vatten i områden där stenbockarna ofta ses och på så sätt förhoppningsvis få mer information om dem. 

Mer information om Snow Leopard Trusts arbete i Tostbergen kan du läsa här.