den 10 juni 2015

Se när tigerungarna upptäcker världen

Följ tiger-tv på http://nordensark.se/vara-djur/tiger-tv/

Nu börjar Stiftelsen Nordens Arks amurtigertrio ge sig ut på äventyr. De sju veckor gamla ungarna smyger och busar i hägnet för fullt. Glädjande är dessutom att antalet vilda amurtigrar i Ryssland ökar. Det visar siffror från den senaste tigerräkningen. 

Nordens Arks tre tigerungar är utmärkta ambassadörer för arten som lever i Ryska Fjärran Östern. I februari gjordes en inventering av amurtiger i området och de första sifforna visar att det nu finns mellan 480 till 540 tigrar i regionen.
- Antalet tigrar har de senaste tio åren ökat med hela tio procent. Det är ett kvitto på att ansträngningar faktiskt ger effekt, säger Emma Nygren, biolog på Nordens Ark som arbetar med stiftelsens bevarandeprojekt.

Nordens Ark arbetar tillsammans med Världsnaturfonden på plats i ryska amurdalen sedan 2011 med ett bevarandeprojekt av amurtiger. Projektet heter Nordlig Tiger och drivs i Nationalparken Anuyiski i Khabarovskprovinsen. I det området har antalet tigrar ökat stadigt, tack varje bevarandeprojekt. De första tre åren var projektet finansierat som ett specialprojekt till Svenska Postkodlotteriet, men från i år finansierar parterna projektet tillsammans.
- Den viktigaste kompetenten är skydd i form av parkvakter. De har vi försett med fordon så att de lättare kan ta sig runt i den stora nationalparken. Det är troligt att en effektivare bevakning är en av anledningarna till att amurtigerpopulationen ökar, berättar Emma Nygren.

Men än finns det hot mot amurtigern, mer arbete krävs för att säkra artens fortlevnad. Ett sätt att hjälpa amurtigern kan vara att besöka Nordens Arks och se tigerungarna i parken eller att lämna en gåva.
- Tigern är hotad för att de jagas för att deras kroppsdelar används i traditionell asiatisk medicin, en annan del är konflikten mellan rovdjur och människa. Jakten kan vi försöka komma åt genom ökat skydd, men mycket jobb finns i att öka kunskapen och förståelsen för arten bland människorna som bor i deras levnadsområde.


Filmklipp och bilder på tigertrion finns att få av Nordens Arks fotograf Tom Svensson.

För mer information

Emma Nygren, biolog på Nordens Ark, 072-558 0334 eller [email protected]

Bilder och film

Tom Svensson, fotograf, 0523-795 41, 0703-16 23 36 eller [email protected]

Stiftelsen Nordens Ark

Nordens Ark är en stiftelse som arbetar för att bevara utrotningshotade djur och återskapa livskraftiga populationer av hotade arter i deras naturliga miljöer. Avelsarbete, forskning och utbildning bedrivs på Åby säteri i Bohuslän. Den zoologiska parken är öppen för besökare året runt. En stor del av verksamheten är förlagd i fält utanför anläggningen, både i Sverige och utomlands.