den 18 maj 2017

Slingrande närkontakt på Nordens Ark

Vad gör man om man stöter på orm på tigerbryggan? Eller om en gäst blivit biten av en huggorm?

I en djurpark i naturmiljö som Nordens Ark kommer det förr eller senare att hända. Personal och besökare kommer nära de vilda djuren när ekorrar springer över grusvägen, fåglar kvittrar i träden och, ibland då och då, en orm ligger och värmer sig i solen. Det är fantastiskt och vi värnar om dem alla, de är en naturlig del i den biologiska mångfalden.

Vi har tre ormar i Sverige; huggorm, snok och hasselsnok, och de är alla fredade och ska hanteras med varsamhet. Alla tre finns här på Nordens Ark men det är inte alltid så lyckat att de ligger precis där våra besökare går och vi kan ibland behöva flytta dem från gångvägar och fikaplatser.

Vi har förmånen att ha en vd och en förman med stort ormintresse och under ett par dagar har Mats och Alfred lärt oss som jobbar i parken vad vi gör om vi stöter på ormar i hägnen eller bland gästerna, men även om vikten av att agera rätt om någon olyckligtvis blivit biten av en huggorm. Dagarna är en del i vårt kontinuerliga arbete med arbetsmiljörelaterade frågor.

Ormar är fantastiska, vackra och spännande. Ta chansen att hejda Mats eller Alfred om du ser dem i parken, de svarar glatt på alla dina ormrelaterade frågor. 

 

Mats Höggren och Alfred Lindskog tar hand om en huggorm på Nordens Ark. Foto: Jenny Magnusson