den 22 april 2016

Snöleoparderna i Mongoliet räddas, Tostbergen blir nationalpark.

Världens snöleoparder är hotade men i Mongoliet satsar man nu på att förbättra förutsättningarna för dem. En ny nationalpark bildades i dagarna och kommer att binda samma ytterligare två skyddade områden. På så sätt skapas ett av världens största skyddade områden i snöleopardhabitat.

I Tostbergens nationalpark kommer endast traditionell verksamhet som herdarna ägnar sig åt att vara tillåten. Gruvdrift, exploateringar och jakt är inte tillåtet.

- Fram tills förra veckan fanns det prospekteringstillstånd för i princip hela Tostbergen, två aktiva lagliga gruvor och ett antal illegala gruvor. Gruvdriften har accelererat de senaste åren, och hade utvecklingen fortsatt i den riktningen skulle bergen snart förlorat mycket av sin fauna och flora. Därför är det oerhört glädjande att Mongoliets parlament nu fattat beslut om att göra Tostbergen till en Nationalpark, säger Örjan Johansson, doktorand Snöleopardprojektet.

2008 startade Snow Leopard Trust och Snow Leopard Conservation Foundation den hittills mest omfattande studien av snöleopard i Tostbergen, sedan 2010 har Nordens Ark deltagit genom att delfinansiera en doktorand på plats i Mongoliet, GPS-halsband till snöleoparderna samt studien för Tostbergen.

Snöleoparderna lever i oländiga bergsområden och är svåra att studera. Kunskapen om snöleoparder i det vilda; hur många de är, hur de lever, hur deras revir ser ut är därför fortfarande begränsad och mycket arbete återstår ännu. Genom studien i Tostbergen har vi hittat svar på en del av frågorna och ny kunskap genereras kontinuerligt.

Nationalparken i Tostbergen kommer att binda samman två andra skyddade områden, Great Gobi och Gobi Gurvansaikhan National Park och på så sätt skapas ett av världens största skyddade områden i snöleopardhabitat.

Detta är möjligt tack vare ett enormt engagemang från Snow Leopard Trust och Snow Leopard Conservation Foundation i gott samarbete med de herdar som finns i området. Utan den drivande eldsjälen Lkhagvasumberel ”Sumbee” Tumursukh hade det kanske aldrig blivit någon nationalpark, hans arbete och engagemang var avgörande för skapandet av parken. Tyvärr gick han bort förra året och fick inte uppleva resultatet av sitt arbete.

För mer information kontakta:

Emma Nygren, biolog på Nordens Ark, tel 0725-58 03 34, [email protected]
Örjan Johansson, doktorand Snöleopardprojektet, 0702-29 28 81