den 5 april 2023

Storkarna har lagt ägg!

Lagom till påsk har storkarna lagt sina första ute i Våtmarken. Varje ägg är guld värd för denna hotade fågel som dog ut i Sverige på 1950-talet. I takt med att de svenska våtmarkerna förstördes försvann storkens möjlighet att hitta föda.
Hittills har 10 par lagt ägg och fler kan det komma att bli. Alla ungar som kläcks skickas till Storkprojektet i Skåne för att släppas ut i det vilda den 29 juli i sommar. Arbetet med att föda upp och släppa ut storkar har pågått sedan 1991 och tack vare det finns det åter vita storkar som lever fritt i Skåne.
Ägg i storkarnas bo. Foto: Linn Månsson