den 9 mars 2018

Storken flockas på Nordens Ark

I dagarna flyttade 18 nya storkar in på Nordens Ark. De kommer från Storkprojektet i Skåne och förhoppningen är att kunna bidra med 25-30 ungar till storksläppet i juli.

Den vita storken har sedan 40- talet listats som akut hotad i Sverige. Storkprojektets mål är att få fram en vild storkstam som klarar sig på egen hand. Ett viktigt led i att bygga upp en vild stam är att maximera antalet flyttande ungstorkar.

Nordens Ark samarbetar sedan flera år tillsammans med Storkprojektet i Skåne för att bygga upp en vild storkpopulation i Sverige. Ungar som kläcks på Nordens Ark skickas varje sommar ner till Skåne för att tillsammans med hundratalet andra storkar släppas ut i det vilda sista lördagen i juli. Storksläppet har ägt rum sedan 2011 och förra året släpptes rekordmånga ut.

Efter ett par år återvänder de då könsmogna storkarna tillbaka till Skåne för att häcka.

Arbetet har resulterat i att arten åter är på frammarsch i landet. För att hjälpa projektet att ta nästa steg har nu Nordens Ark beslutat att ta emot nio avelspar av storken utöver de par som hållits i parken sedan innan.

– Det är en dröm att få uppleva en hel flock storkar här. Det är något jag har väntat på i 15 år, säger djurvårdaren John Söderlindh, som specialiserar sig på fåglar.

Den vita storken har inget läte utan kommunicerar i stället på annat vis, och det är något som förväntas bli en häftig attraktion.

– Det blir en mäktig upplevelse när våra besökare får höra 20 storkar som klapprar med näbbarna samtidigt, säger Alfred Lindskog, förman på Nordens Ark. Vår förhoppning är att den här flocken ska generera många ungar som sedan kan släppas ut i sommar. Har vi tur kanske vi kör ner 30 ungar till Skåne, fortsätter han.