den 4 augusti 2019

Strandade näbbvalar räddas

Säsongens insats gjordes idag av vårt suveräna och i högsta grad handlingskraftiga Nordens Ark-team! Tre näbbvalar (troligen Sowerby’s beaked whale) - högst ovanliga gäster i våra farvatten - strandade nere vid bryggan. Ett ihärdigt arbete fick så småningom loss alla tre, som sedan försvann ut mot fjordens mynning. Nu håller vi tummarna!