den 17 mars 2022

Tack alla lottköpare

I dag delade Svenska Postkodlotteriet ut sitt årliga överskott. 59 ideella organisationer fick dela på fantastiska 1 miljarder kronor och Nordens Ark fick ta emot en check på 7 miljoner till arbetet med att rädda världens hotade arter.

- Ett stort tack till Postkodlotteriet och alla lottköpare. Er gåva ger oss möjlighet att fortsätta arbetet med att bevara hotade arter genom forskning, naturvård, uppfödning och utbildning, säger Mats Höggren vd på Stiftelsen Nordens Ark.

Pengarna går till den dagliga verksamheten med att rädda och bevara hotade djur och kommer bland annat gå till det fortsätta arbetet såväl på plats på Nordens Ark som i fält ute i världen.


Foto: Postkodlotteriet