den 12 februari 2021

Tranorna behöver vår hjälp

Den japanska tranan är inte bara en symbol för kärlek, lycka och långt liv, den är också en av världens mest hotade tranor. För att hjälpa till att rädda arten i det vilda tar nu Nordens Ark nya tag och startar tillsammans med WWF Ryssland ett projekt för att identifiera och skydda viktiga nyckelhabitat, utföra nationella inventeringar, öka skyddet för tranorna genom att stötta rangers samt att genomföra utbildningsinsatser för lokalbefolkningen.

Ljuv kärlek i februari
För tretton år sedan uppstod ljuv kärlek på Nordens Ark när den japanska tranhanen i februari fick sällskap av en hona. När hanen kom till Nordens Ark sommaren 2007 var han den första japanska tranan i Sverige. Ett halvår senare uppstod ljuv kärlek och paret har hållit ihop sedan dess.

I Japan är tranan en helig fågel som förknippas med kärlek, äktenskap, trohet och ett långt och lyckligt liv. Fågeln är ett vanligt motiv på allt ifrån sedlar till kimonos, och då särskilt de vackra kimonorna som bärs vid bröllop.


Japanska tranor på Nordens Ark. Foto: Marie Mattsson

En av världens mest hotade tranor
Situationen för världens tranor är allvarlig! Av de 15 arterna i familjen är 11 klassade som sårbara, starkt hotade eller akut hotade. Den japanska tranan är den näst mest hotade tranan i världen och idag finns troligen bara 1800 vuxna individer. Det främsta hotet mot arten är att deras livsmiljöer försvinner i rasande takt, såväl vinterkvarter, rastplatser och häckningsplatser påverkas. Detta tvingar tranorna att spendera mer tid i jordbruksmarkerna vilket i sin tur gör att de är mer utsatt för mänsklig aktivitet som förgiftning av bekämpningsmedel och konflikt med jordbrukare.

Nu tar vi nästa steg för att rädda arten
För att rädda kvar arten i det vilda behöver fler insatser göras. Att hålla arten och hjälpa till att bevara en räddningspopulation i djurparker är bra, men nu väljer Nordens Ark att ta nästa steg i arbetet för att rädda den japanska tranan i det vilda.

-Just nu pågår planeringen för att under året starta ett samarbete med WWF Ryssland, säger Emma Nygren som är bevarandekoordinator på Nordens Ark. Vi kommer att driva ett bevarandeprojekt som fokuserar på att skydda populationerna av både japanska trana och glasögontrana i Amurområdet i ryska Fjärran östern.

Projektet kommer bland annat jobba för att identifiera och skydda viktiga nyckelhabitat, utföra nationella inventeringar, öka skyddet för tranorna genom att stötta rangers samt att genomföra utbildningsinsatser för lokalbefolkningen.

Ett spektakulärt vinterspel
Tranorna på Nordens Ark utgör en spektakulär syn där det bara är den klarblå himlen och deras röda huvuden som lyser upp det vintriga landskapet. På senvintern bjuder de på ett spektakulärt skådespel när de uppvaktar varandra med sin karaktäristiska dans.