den 20 januari 2022

Trots allt planerande gör djuren på Nordens Ark ändå som de själva vill – även på nyårsafton

Att allt inte går att planera står klart när kycklinggrodorna på Nordens Ark nu åter fått ungar. Normalt föds grodor under sommaren, men något i miljön på Nordens Ark verkar vara extra gynnsamt för just den här hotade arten som bestämde sig för att leka på nyårsafton.

Man kan planera hur mycket man vill, men ibland gör djuren själva som de vill ändå och under nyårshelgen var förhållandena uppenbarligen perfekta för kycklinggrodorna som passade på att göra ett fint skumbo som nu producerat en massa yngel som föräldrarna har fullt sjå att mata. 

- Exakt hur många ungar det rör sig om vet vi ännu inte, säger Kristofer Försäter som är ansvarig för kycklinggrodorna på Nordens Ark, det vet vi först om några veckor när de utvecklats till små grodor och börjar lämna boet. 

Temperaturen spelar roll
När på året groddjur får ungar är starkt knutet till den miljö de lever i. Som växelvarma djur styr bland annat omgivningens temperatur och luftfuktighet deras reproduktionscykel. I uppfödningsanläggningen på Nordens Ark strävar vi efter att efterlikna de naturliga förhållandena i naturen så mycket som möjligt. 

- Varför grodorna tyckte att just nyårsafton var en lämplig dag att leka är oklart, fortsätter Kristofer, troligen har det med temperaturförändringar att göra, men det är något vi får titta närmare på. Oavsett så är ungarna ett välkommet och viktigt tillskott.

Förra året fick kycklinggrodorna på Nordens Ark rekordmånga ungar. Fyra av de fem paren matade fram totalt 35 ungar. En av honorna lyckades till och med få två kullar under och en och samma säsong, vilket i sig är ganska sensationellt.


Kycklinggroda. Foto: Jenny Magnusson

Snabbt agerande räddade arten från utrotning 
Den karibiska ön Dominika drabbades 2002 av den fruktade svampsjukdomen chytridiomykos som i princip slog ut populationen av kycklinggrodor på ön. Forskarna följde utvecklingen noga och befarade att sjukdomen snabbt skulle sprida sig till grodornas andra hemvist, ön Montserrat. När så rapporterna om döda kycklinggrodor på Montserrat kom 2009 agerade myndigheterna snabbt och i samarbete med europeiska djurparker kunde 50 av de sista grodorna evakueras från ön och flygas till Europa för att säkra artens överlevnad.

Tio år senare, kunde ättlingar från de evakuerade grodorna flygas tillbaka, denna gång till stora vilthägn där forskare noga följer deras utveckling med förhoppningen att grodorna kan utveckla ett motstånd mot svampsjukdomen som fortfarande finns kvar i naturen. 

- Förhoppningsvis kommer vi inom en snar framtid kunna skicka grodor uppfödda här på Nordens Ark till Montserrat, avslutar Kristofer, men tills dess är det viktigt att vi fortsätter arbetet med att hålla en genetiskt sund population av kycklinggrodor i djurparkerna och därför är årets ungar så viktiga.

Arbetet för att rädda kycklinggrodorna sker förutom på Nordens Ark även på Chester Zoo, Durrell Wildlife Conservation Trust, Paignton Zoo, Bristol Zoo och Zoological Society of London och är en del av Mountain Chicken Recovery Programme. Allt i ett samarbete mellan europeiska bevarandeorganisationer och regeringarna på Montserrat och Dominica.