den 12 maj 2016

Unik paddlek på Nordens Ark

Grönfläckiga paddor är Sveriges mest hotade groddjur och klassas som Sårbara på rödlistan. Under många år har Nordens Ark arbetat för att rädda arten, främst genom uppfödning och utsättning. För första gången har nu paddorna på Nordens Ark lekt i visningshägnet i Våtmarken och besökare kan se de fina äggsträngarna i vattnet.

- Det är fantastiskt roligt, säger Kristofer Försäter som ansvarar för de grönfläckiga paddorna på Nordens Ark, det här är första gången på alla år som paddorna lekt i Våtmarken.

Kombinationen av fint väder, perfekta förhållanden i hägnet, paddornas fysiska form, ett vältajmat utsläpp och en portion tur skapade perfekta förutsättningar för den unika leken. Resultatet blir att vi inom en vecka kommer att se små yngel kläckas ur äggsträngarna.

Varje vår åker vi till Limhamns kalkbrott i Malmö och samlar in äggsträngar från grönfläckiga paddor. De kläcks sedan på Nordens Arks avelsanläggning där de får växa sig stora innan de som tvååringar släpps ut i naturen på Öland för att ingå i återuppbyggnaden av populationen på plats. Insamlingen sker tillsammans med Mats Wirén som är ekolog i Malmö kommun och har särskilt ansvar för kalkbrottet och den biologiska faunan där. Mats är något av en expert på just grönfläckiga paddor och har skrivit åtgärdsprogrammet för hur man ska bevara arten i det vilda.

Uppfödningen och utsättningen av grönfläckiga paddor är ett långsiktigt och viktigt arbete för att bevara arten i det vilda. Dessutom har ett par platser restaurerats för att skapa en idealisk miljö för paddorna. Lekande grodor har vid upprepade tillfällen setts där och återfynd har rapporterats vilket innebär att det finns en liten, men fungerande population på Ölands södra udde.

 

För mer information kontakta:

Kristofer Försäter, ansvarig för avelsprojektet, tel 0730-62 83 65
Jenny Magnusson, kommunikation, tel 0523-795 44