den 2 september 2016

Unika bilder och film på vilda pallaskattungar

Bland bergen i Centralasien lever den hemlighetsfulla och anonyma pallaskatten. Tack vara det nya forskningsinitiativet "PICA" (Pallas’s Cat International Conservation Alliance) som lanserades tidigare i år, hoppas man kunna öka kunskapen om denna lilla katt. Projektet är fortfarande i sin linda, men redan nu börjar man se fantastiska resultat genom unika och sällsynta bilder på vilda pallaskatter.

Filmen och bilderna togs av kamerafällor uppsatta i Zoolonbergen, som ligger i Gobi Gurvan Saikhan National Park i Mongoliet. En sekvens som togs nattetid visar tre pallaskattungar som nyfiket undersöker kameran, medan en annan bildserie visar en vuxen katt i fullt dagsljus som letar efter tecken från andra djur.

"Såvitt vi vet så är detta den första filmen av pallaskattungar från den här delen av Mongoliet och det är verkligen en värdefull upptäckt som vår projektpartner Snow Leopard Trust gjort, säger David Barclay, Cat Conservation Officer på Royal Zoological Society of Scotland (RZSS).

Kamerorna är en del av det forskningsarbete som gör av det nyligen lanserade internationella bevarandeprojektet för pallaskatter, PICA. Projektet grundades av Nordens Ark, RZSS och Snow Leopard Trust och syftar till att samla in mer information om pallaskatten som är ett av världens minst studerade kattdjur.

"Vi vet fortfarande väldigt lite om pallaskattens beteende i det vilda, eller ens om dess riktiga utbredningsområde", säger Emma Nygren, bevarandebiolog på Nordens Ark som koordinerar forskningsprojektet. "Om vi vill kunna bevara denna mystiska katt måste vi först förstå den, och vi hoppas att denna studie kommer att ge nya värdefulla insikter."

Snow Leopard Trust, som har arbetat i den här delen av Mongoliet i mer än ett decennium, är den tekniska och logistiska partnern i projektet. "Vi kartlägger ändå dessa berg när vi studerar snöleoparder. Pallaskatten delar samma livsmiljöer och är lika svårfångade, så det är en logisk förlängning av vårt arbete att även titta på dem ", säger Gustaf Samelius, biträdande vetenskapschef på Snow Leopard Trust.

Forskningsarbetet, som möjliggjorts tack vare det generösa stödet från Fondation Segré, kommer att fortsätta under minst tre år.

Filmen finns på https://www.youtube.com/watch?v=JxMvw5aDTVU&feature=youtu.be


För mer information kontakta:
Emma Nygren, bevarandebiolog på Nordens Ark och projektkoordinator, 0523-79185, [email protected]