den 1 mars 2016

Unika sköldpaddsungar på Nordens Ark

Den vietnamesiska dammsköldpaddan är en av världens 25 mest hotade sköldpaddor. På Nordens Ark har vi nu för första gången lyckats få arten att föröka sig.

 -Ungarna kläcktes redan i oktober 2014, säger Jimmy Helgesson som är ansvarig för sköldpaddorna. Hittills har de varit alldeles för små för att visas för besökare, men nu har de fått flytta in i Våtmarkshuset så man kan se dem.

Sköldpaddshonan lägger ca 8 ägg per kull som kläcks efter 90 dagar. När ungarna kläcks är de bara 3 cm stora och nu, ett halvt år senare har de vuxit sig dubbelt så stora.

Den vietnamesiska dammsköldpaddan klassas som akut hotad på den internationella rödlistan. Tillsammans med McCords ormhalssköldpadda är den vietnamesiska dammsköldpaddan en av världens mest hotade sköldpaddsarter och arten befaras vara så gott som utrotad i det vilda. Båda arterna finns på Nordens Ark.

Det främsta hotet mot arten är den illegala handeln med exotiska djur för att hålla som husdjur, men även den traditionella asiatiska medicinen bidrar till artens försvinnande. Nordens Ark är en av 19 parker i Europa som håller vietnamesisk dammsköldpadda, här finns en hane och fyra honor. 

Sköldpaddor växer i jämförelse med andra djur rätt så långsamt och för att blir könsmogna måste de ofta uppnå en viss storlek. Detta gör att det tar lång tid för dem att återhämta sig när populationen minskat. Den vietnamesiska dammsköldpaddan är tyvärr en av dessa. Kanske kan vi i framtiden få möjlighet att bidra med att återföra sköldpaddan till skyddade områden i centrala Vietnam.

 

För mer information kontakta Jimmy Helgesson, Nordens Ark, 0702-08 15 81