den 6 juli 2023

Utsättning av fjällgäss stärker hotad population

Projekt fjällgås har i dagarna satt ut fjällgäss i Norrbottenfjällen. Sverige är den enda plats i EU där arten fortfarande finns kvar.

I år har fjällgässen släppts på två platser, i ett område i Arjeplogsfjällen samt ett område i Gällivarefjällen. De svenska fjällgässen tillhör den enda kvarvarande häckande populationen av fjällgås inom hela den Europeiska unionen. Det är tack vare projektets mångåriga och långsiktiga arbete som populationen finns kvar idag. Allt fler av de utsläppta gässen överlever och hittar tillbaka till sina utsättningsområden efter vintern, vilket är ett bevis på att bevarandearbetet gör skillnad.

Nordens Ark arbetar tillsammans med Svenska jägareförbundet, Norrbottens ornitologiska förening och Länsstyrelsen i Norrbotten för att rädda och bevara fjällgåsen. En del av arbetet består av att fjällgäss föds upp på Nordens Ark och på Öster Malma för att sedan släppas ut i de svenska fjällen och bilda flock med sina vilda artfränder. 

Kontaktperson: John Söderlindh 079 585 10 82


Fjällgäss. Foto: Charlotte Zackrisson