den 3 december 2020

Kunskap från Nordens Ark är livsviktig för den utrotningshotade kycklinggrodan

Glädjande nog har kycklinggrodorna på Nordens Ark fått ungar för tredje gången i år. Det är första gången någonsin som man vet att en och samma hona fått så många kullar under en och samma säsong. Totalt kläcktes 15 stycken viktiga grodor under 2020 på Nordens Ark.

Världens kycklinggrodor, Leptodactylus fallax, är inte bara akut utrotningshotade, de står på gränsen till att helt och hållet försvinna från det vilda på öarna i Karibien. Det finns idag bara några få kvar på Dominika och förutom de tjugotal grodor uppfödda på djurparker i Europa som idag hålls i stora hägn på Montserrat så är arten troligen utdöd där.

Djurparker och forskare runt om i världen arbetar intensivt för att rädda arten genom noggrann avel och studier. Kunskapskapen man samlar på sig är avgörande för att hindra arten från att dö ut och det mesta man idag vet om kycklinggrodan och dess biologi har man lärt sig från arbetet som pågår i djurparkerna.

-Sedan tidigare visste man att kycklinggrodor, liksom många andra grodor inom samma släkte, bygger skumbon i hålor på land för att skydda sina ägg, säger Kristofer Försäter som är ansvarig för kycklinggrodorna på Nordens Ark.


Unge av kycklinggroda. Foto: Kristofer Försäter

Kycklinggrodorna på Nordens Ark hålls i hägn där temperatur och årstidsvariationer skall efterlikna så naturliga förhållanden som möjligt. Grodorna har även tidigare år fått ungar, men i år är första gången någonsin som en och samma hona fått ungar tre gånger under en säsong. Något som är både intressant och viktigt för artens fortlevnad.

-Som det ser ut idag har kycklinggrodorna det tufft i det vilda, fortsätter Kristofer. Svampsjukdomen chytridiomycosis har slagit hårt mot världens amfibier och det i kombination med att deras livsmiljöer förstörts gör att det idag är högst osäkert hur många individer som faktiskt finns kvar i det vilda.

För att rädda arten krävs därför att man håller livskraftiga populationer i djurparker där de föds upp för att sedan kunna släppas ut i det vilda. Även om man på många håll i världen just nu inte kan besöka djurparker så är arbetet som bedrivs där livsviktigt för många arter.

 

Nordens Ark samarbetar med Chester ZooDurrell Wildlife Conservation Trust, Paignton Zoo, Zoological Society of London samt Bristol Zoo och är en del av Mountain Chicken Recovery Programme, som är ett samarbete mellan europeiska bevarandeorganisationer och regeringarna på Montserrat och Dominica. Arbetet stöds av Postkodlotteriet.