den 29 juli 2020

Världen behöver fler ränder

Idag firas den Internationella Tigerdagen för tionde året i rad världen över. Lika länge har Nordens Ark arbetat tillsammans med Världsnaturfonden för att rädda den hotade amurtigern. När arbetet startade i och omkring Anuyisky nationalpark i ryska Fjärran östern fanns uppskattningsvis 6–7 amurtigrar i området. Idag, tio år senare, har antalet tredubblats.

-Ökningen av antalet tigrar i området är ett fint kvitto på vårt arbete, säger Emma Nygren, projektledare på Nordens Ark, men amurtigern är fortfarande hotad och det krävs mer arbete för att säkra artens fortlevnad. 

En av de viktigaste komponenterna för att tigrarna har ökat i området är skydd i form av parkvakter. Projektet har under åren utrustat nationalparken med skyddspatruller, byggt bevakningsstationer på strategiska platser samt försett parkvakterna med fordon så att de lättare kan ta sig runt i parken. Stödutfodring till bytesdjuren, utbildningsinsatser och ekoturism är andra åtgärder som vi arbetat hårt med under åren. 

I takt med att antalet tigrar blivit betydligt fler möts projektet av nya utmaningar. Med ett ökat antal tigrar ökar också antalet konflikter mellan människor och tigrar, något som vi nu lägger mycket resurser på.  - Tigern är ett stort och farligt kattdjur, fortsätter Emma, och det är viktigt att lokalbefolkningen kan känna sig trygga och att de kan få den hjälp de behöver för att leva tillsammans med dessa fantastiska rovdjur.   

En gång fanns tigrar i hela Asien men på grund av människans utbredning har de försvunnit från 96% av sina tidigare områden. Idag finns mindre än 4000 tigrar kvar i det vilda. Samtliga underarter av tiger listas som Hotade eller Akut hotade av den internationella naturvårdsorganisationen IUCN.

Internationella Tigerdagen är en dag när vi uppmärksammar detta ståtliga kattdjur och arbetet för att bevara dem i det vilda, men det är också en dag att stanna upp och tänka till på vilka effekter vårt sätt att leva har på floran och faunan i världen.